DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR

Güçlendirme,Prefabrik Yapı imalatı ,Proje

Hakımızda


Unutma! Önceden hazırlıklı olmak, hayat kurtarır


Hakkımızda;
40 yıldan bu yana proje ve inşaat alanında faaliyet gösteren Yapi Güç Mühendislik ile 12 yıldır faaliyeti devam eden Gök-Yıl Yapı Mühendislik İnşaat Ltd Şti şirketlerinin birlikteliğiyle ortaya çıkan Yapıgüç Mühendislik ve İnşaat A.Ş. faaliyet alanı olarak belirlediği inşaat,proje, laboratuvar, denetim ve kontrol hizmetlerini güçlendirerek devam ettirmektedir. Yapıgüç A.Ş. için hedef bulunduğu tüm sektörlerde proje tasarımı, proje uygulamaları ve diğer hizmetleri, müşteri gereksinim ve beklentilerini tam olarak karşılamaktır. Yapıgüç A.Ş. süre getirdiği başarı ve kalite standardının devamını teminen, üstlendiği projeleri ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun çalışarak, gelişmiş teknikler uygulayarak deneyimli teknik kadrosu ile sektörde liderliği hedefleyen kuruluşumuz ileriye gidecek adımlar içerisindedir.MisyonumuzFaaliyette bulunduğumuz inşaat sektöründe tüm yasal şartlara uymak, müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmek, taahhüdümüz altındaki projeleri zamanında ve standartlara uygun tamamlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, iş güvenliği konusunu birinci derecede önemli kılmak, projelerimizde mümkün olduğu ölçüde çevre dostu malzemeleri kullanmak ve çevreye saygılı olmaktır.
Vizyonumuz
Çağımızın evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol alırken, toplumun kalkınması ve gönencine katkıda bulunan sektör kuruluşlarının önde gelenleri arasında yer almaktır.Makalemiz


YAPILARIMIZIN ONARIMI VE GÜÇLENDİRMESİ 
HAKKINDA TEKNİK BİR YAKLAŞIM 
 
Keramettin GENÇTÜRK
İnşaat Mühendisi / İşletmeci 
            Ülkemiz deprem bölgesi. Deprem bir doğa yasası. Deprem sonuçlarından etkilenmemek için her türlü yapılarımızı depreme dayanıklı yapmak zorundayız. Şimdi gündemimiz depreme dayanıklı yapamadığımız ve depremden etkilenen yapılarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesidir.
            Bu işlemde her yapı için kendine özgü bir inceleme ve çözüm sergilemeliyiz. Şöyle ki; yapı her boyutuyla incelenmeli, irdelenmeli ve sonuç olarak denmelidir ki; 1- Yapı sağlamdır; herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur, 2- Yapı risklidir; güçlendirme yapılmalıdır, 3- Yapı sağlam değildir; yıkılmalıdır.
Bizim bugün burada işlemek istediğimiz konu deprem etkisi altında mevcut yapı sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme hakkındaki önermeler olacaktır. Bu sadece Elazığ’ da olduğu gibi salt orta hasar olarak sınıflandırılan yapılar için değil; var olan bütün yapılar için yapılması gereken kuralları içermektedir.
Öncelikle yapıları üç kapsamda sınıflandırabiliriz :
            A-) Yığma Yapılar,
            B-) Çelik Yapılar,
            C-) Betonarme Yapılar,
İlk işimiz yapıyı tanımakla başlar :
            Mevcut yapının taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitesini belirlemeliyiz. Yapı elemanının detayları ve boyutları, taşıyıcı sistemin geometrisi ve malzeme özellikleri, deneysel verileri, temel sisteminin ve zemin özelliklerinin saptanması, hasarların belirlenmesi (orta hasar, az hasar olarak sınıflandırılan yapılarda), varsa projesine uygunluğunun kontrolü bu verilerin sonucunda yapının bilgi düzeyinin saptanması; yani sınırlı bilgi düzeyi yada kapsamlı bilgi düzeyinin belirlenmesi. Betonarme yapıların ;
            -Geometrisi (rölevesi)
            -Eleman detayları
            -Kolon ve perdelerin donatı tespiti (%5 oranında sıyırma - %20 oranında cihazla tespit edilmesi)
            -Beton malzeme özellikleri; (her kattan kolon ve perdelerden en az 3 adet Karot ile beton örneği ve zemin katta 3, diğer katlardan 2’ den az olmamak üzere, toplam 9’ dan az olmamak üzere her 400 m2’ de 1 adet artırımla karot alınması.)
-Çelik yapılarda da betonarme yapılarda olduğu gibi tespitler yapılır. Ayrıca ek olarak eleman detaylarından %20’ sinin boyut kontrolü ve her çelik elemandan kaynak veya cıvatadan örnek alınarak deney yapılır.
            Yığma yapıların tespitinde röleve; betonarme ve çelik yapılardaki röleve kurallarıyla beraber eleman detayları, döşeme türü, duvar bağlantıları, hatıl, duvar malzeme türü tespitleri yapılır.
            Tüm bunları takiben yapı elemanlarının hasar sınırları ve hasar bölgeleri saptanır. Şöyle ki ;
            -Sınırlı hasar (SH) : kesitte sınırlı miktarda elastik ötesi davranış,
            -Kontrollü hasar (KH) : kesit dayanımının güvenli elastik ötesi davranış,
            -Göçme öncesi hasar (GÖ) : kesitte ileri düzeyde elastik ötesi davranış şekilleri gösterir.
            Bu tespitlerden sonra mevcut veya güçlendirilecek yapılarda hedeflenen deprem performansı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ndeki öngörülen minimum performans hedeflerine göre yapının güçlendirme kriterleri tasarlanır ve hesap bölümüne geçilir. Böylece yapıların güçlendirilmesi safhasında ;
            -Deprem hasarlarının neden olacağı kusurların giderilmesi
            -Deprem güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni elemanların ilavesi ile devamlılığının sağlanması irdelenir.
            Güçlendirme Türleri :
            -Kolon, kiriş, perde birleşim bölgelerinin deprem yükünü karşılayacak eleman dayanıklılığının artırılması (Eleman güçlendirme)
            -Yapının taşıyıcı sistem dayanımı ve şekil değiştirme kapasitesinin artırılması. Yapıya yeni eleman eklenmesi, birleşim yerlerinin güçlendirilmesi, deprem etkisinin azaltılması amacıyla yapı kütlesinin azaltılması (Sistemin güçlendirilmesi)
            1-) Kolonların güçlendirilmesi ;
            -Betonarme sargı : Eksenel basınç dayanımının artırılması,
            -Çelik sargı : Kolon eğilme eksenel yük kapasitesinin artırılması,
            -Lifli polimer sargı : Kolonların süneklil kapasitesinin artırılması.
            2-) Betonarme taşıyıcı sistemlerin yerinde dökme betonla güçlendirilmesi ;
            -İçte çerçeve betonuna perde eklenmesi,
            -Dışarıdan çerçeve düzlemine bitişik betonarme perde eklenmesi.
            Yığma yapılarda dolgu duvarlara hasır çelik donatıyla özel sıva ile güçlendirme yapılması.
            Bu bilgilerin çok teknik olarak kaleme alınmasını özellikle istedim. Çünkü yapıların güçlendirilmesinin çok teknik bir konu olduğunu, mutlaka deneyimli inşaat mühendisleri tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu ayrıca salt, doğru bir proje ile, doğru bir güçlendirme inşaatı yapılabilmesi için mutlaka uygulamanın da doğru olması gerektiğini ifade etmek istedim.
            Elazığ’ a geçmiş olsun; daha sağlam, daha güvenli yapılara kavuşmak dileğiyle, sağlıcakla kalsınlar.
                                                           Keramettin GENÇTÜRK
                                                           İnşaat Mühendisi – İşletmeci
                                                           1999 Marmara Depremi döneminde
                                                           Kocaeli İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı
                                                           Yapıgüç Mühendislik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erzincan, Adana, Sakarya, Düzce, Yalova, Kocaeli, Van depremleri sonrasında Onarım ve Güçlendirme alanlarında çok miktarda proje ve uygulama deneyimine sahip.
Tüm Hakları Saklıdır Bilgisiz Kullanılması durumunda Kanuni haklarımız Saklıdır.20.03.2020

Yapı Güçlendirme HizmetiYapısal güçlendirme, mevcut yükler altında performansı arttırmak veya yapısal elemanların ek yükler taşıma gücünü artırmak için yapıları yükseltme işlemidir. Yapısal güçlendirme ihtiyacı genellikle bina kodları, bozulma, kullanım değişikliği veya tasarım ve / veya inşaat hatalarından kaynaklanan eksikliklerden kaynaklanmaktadır.
YAPI TEKNOLOJİLERİ betonarme, duvar, kereste ve çelik yapıların yük taşıma kapasitesini eski haline getirmek veya geliştirmek için geniş bir ürün ve teknik hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ürünlerimiz hemen hemen her proje ihtiyacını çözmek için tek başına veya bir araya getirilerek kullanılabilir. Kurum içi güçlendirme uzmanları ekibimiz, en karmaşık yapısal zorlukların çözülmesine yardımcı olacak özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için tasarımcılar, yükleniciler ve sahiplerle işbirliği yapmaktadır.
Yapı kimyasaları güçlendirici ürün ve sistemlerini kurarken, onarım ve bakım lisanslarımız müşterilerimize teknoloji çözümlerimizin kalite kontrol ve güvenlik için en yüksek standartlara sahip deneyimli profesyoneller tarafından kurulduğuna dair güvence sağlar.

Sismik Güçlendirme ve Onarım Çözümleri

YAPISAL TEKNOLOJİLER, endüstride mevcut en kapsamlı çözümleri sunmak için gelişmiş güçlendirme ve onarım ürünlerini tasarım desteği ve sözleşme kollarımızın hizmetleri ile birleştirir. İster sismik tasarım gereklilikleri, zamanlama veya bütçe olsun, ekibimiz sismik güçlendirme projeleri için mühendislik uzmanlarına, yüklenicilere ve sahiplerine katma değerli çözümler sunar.
STRUCTURAL TECHNOLOGIES'in sismik güçlendirme ürün ve sistemlerini kurarken, onarım ve bakım lisanslarımız müşterilerimize teknoloji çözümlerimizin kalite kontrol ve güvenlik için en yüksek standartlara sahip deneyimli profesyoneller tarafından kurulduğuna dair güvence sağlar.
YAPISAL TEKNOLOJİLER, çeşitli yapısal varlıkların sismik güçlendirme ve onarımında deneyime sahiptir; hizmetler şunları içerir:

Sismik Hizmetler

 • V-Wrap ™  FRP temini ve kurulumu
 • Püskürtme beton ve yeni beton elemanları
 • Beton büyütme
 • Yığma stabilizasyonu ve ügradlar
 • Dış direk germe
 • Beton onarımı
 • Epoksi çatlak enjeksiyonu
tipik uygulamalar

 • Sünek olmayan beton binalar
 • Yumuşak katlı yapılar
 • Donatısız yığma binalar
 • Beton eğimler
 • Park yapıları
 • Tarihi binalarKARBON FİBER GÜÇLENDİRME NEDİR


KARBON FİBER GÜÇLENDİRME NEDİR
Fiberle güçlendirilmiş polimer (FRP) kompozitler, yaklaşık 25 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yapısal güçlendirme için kullanılmaktadır. Bu dönemde, FRP kompozitlerinin genel bir inşaat malzemesi olarak kabulü artmış ve tamamlanan FRP güçlendirme projesi sayısı artmıştır. Sonuç olarak, güçlendirme ve güçlendirme için FRP kullanımı, ek yapısal çelik çerçevelerin ve elemanların montajı gibi geleneksel güçlendirme tekniklerine göre tasarım uzmanları arasında daha fazla popülerlik kazanmaktadır.
Mevcut yapıların FRP'nin güçlendirilmesi, karmaşık değerlendirme, tasarım ve detaylandırma süreçlerini içerebilir ve mevcut yapısal koşulların FRP kurulumundan önce yapıyı onarmak için kullanılan malzemelerle birlikte iyi anlaşılmasını gerektirir. FRP'nin bir güçlendirme projesi için uygunluğu, FRP'nin ne olduğunu ve sunduğu avantajları, ancak daha da önemlisi sınırlarını anlayarak belirlenebilir.
Şekil 1
FRP kumaş, kirişlerin etrafına 'U' sarılması da dahil olmak üzere herhangi bir geometriye uyacak şekilde kolayca uyarlanır.FRP Takviye Nedir?FRP kompozit malzemeler, bir polimer matrisine gömülü cam, karbon veya çelik teller gibi yüksek mukavemetli sürekli fiberlerden oluşur. Lifler ana takviye elemanlarını sağlarken, polimer matrisi (epoksi reçineleri) bir bağlayıcı görevi görür, lifleri korur ve liflere ve lifler arasındaki yükleri aktarır.
FRP kompozitler, karbon veya camdan yapılmış kuru bir kumaşın epoksi ile emprenye edildiği ve hazırlanan beton substrata bağlandığı ıslak serme işlemi kullanılarak sahada üretilebilir. Sertleştikten sonra, FRP, harici olarak bağlanmış bir takviye sistemi olarak işlev gören yapısal elemanın ayrılmaz bir parçası haline gelir. FRP kompozitler ayrıca, çubuklar, çubuklar ve plakalar gibi uygulamaların güçlendirilmesi için kullanılabilecek farklı şekiller oluşturmak için malzemenin önceden karıştırıldığı bir imalat tesisinde prefabrik hale getirilebilir.
şekil 2
FRP kumaşların kolonların etrafına sarılması sünekliği ve enerji yayılım davranışını iyileştirmek için kayma ve eksenel mukavemeti arttırır.Beton güçlendirme uygulamaları için en yaygın FRP sistemleri karbon fiber esaslıdır (CFRP). Karbon, cam elyaf esaslı sistemlere kıyasla üstün mekanik özelliklere ve daha yüksek çekme mukavemetine, sertliğine ve dayanıklılığına sahiptir. Prefabrik CFRP çubukların ve plakaların kullanımı tipik olarak düz veya hafif kavisli yüzeylerle sınırlıdır; örneğin, levhaların ve kirişlerin üst tarafı veya altı. Prefabrik FRP elemanları tipik olarak serttir ve sütunlar veya kirişlerin etrafına sarılmak üzere sahada bükülemezler.Öte yandan FRP kumaş, herhangi bir geometriye uyacak şekilde kolayca ayarlanabilen ve hemen hemen her profilin etrafına sarılabilen rulolar üzerinde tedarik edilen sürekli tek yönlü tabakalarda mevcuttur. FRP kumaşları, bükülme mukavemetini arttırmak için ek gerginlik takviyesi sağlamak için yapısal elemanların (örneğin levhalar veya kirişler) gerilme tarafına yapışabilir, kesme mukavemetlerini arttırmak için kirişlerin ve kirişlerin ağlarının etrafına sarılabilir ve kaymalarını artırmak için sütunların etrafına sarılabilir. ve eksenel mukavemet ve süneklik ve enerji dağılımı davranışını iyileştirir.
FRP'yi beton substrata bağlamak için kullanılan yapışkan sistemler, beton substrata nüfuz etmek ve sistemin bağlanmasını geliştirmek için kullanılan bir primer içerebilir; substrattaki küçük yüzey boşluklarını doldurmak ve FRP sisteminin bağlı olduğu pürüzsüz bir yüzey sağlamak için epoksi macun; kumaşı emdirmek ve hazırlanan substrata bağlamak için kullanılan doyurucu reçine; ve bağlı FRP sisteminin potansiyel olarak zararlı çevresel ve mekanik etkilere karşı korunması için koruyucu kaplama. FRP güçlendirme sistemleri için epoksilerin çoğu ultraviyole ışığa maruz kalmadan olumsuz etkilenir, ancak akrilik kaplamalar, çimentolu kaplamalar ve diğer kaplama türleri kullanılarak korunabilir.
Bir FRP sistemi için reçineler ve fiber genellikle malzemelere ve yapısal testlere dayanarak tek bir sistem olarak geliştirilir. Bir FRP sisteminin bir bileşenini başka bir sistemden bir bileşenle karıştırmak veya değiştirmek kabul edilemez ve iyileştirilmiş sistemin özelliklerini olumsuz etkileyebilir.
FRP sistemi ile mevcut beton arasındaki bağ kritiktir ve yüzey hazırlığı çoğu uygulama için gereklidir. İç donatıdaki mevcut herhangi bir bozulma veya korozyon, FRP sisteminin kurulmasından önce çözülmelidir. Bunun yapılmaması, beton alt tabakanın delaminasyonu nedeniyle FRP sistemine zarar verebilir.
Figür 3

Ek gerilim takviyesi, gerilim tarafına FRP yapıştırıldığında levhaların eğilme mukavemetini arttırır.CTP ve Çelik arasındaki farklarFRP kompozitler çelikten farklıdır, çünkü farklı yönlerde (anizotropik) değişebilen özelliklere sahipken, çelik her yöne (izotropik) benzer özelliklere sahiptir. Beton güçlendirme uygulaması için en yaygın elyaf levhalar, kumaşın uzunluğunu çalıştıran sürekli tek yönlü karbon veya cam elyaftan yapılır. Doğrudan gerginlikte yüklendiğinde, tek yönlü FRP malzemeleri, verim veya plastik davranış olmadan, başarısızlığa kadar doğrusal-elastik bir gerilme-gerinim ilişkisi sergiler. FRP'nin lineer-elastik özellikleri ve bunların yapısal elemanlara dışarıdan uygulanması nedeniyle, çelik takviye miktarını tasarlamak veya belirlemek için kullanılan standart yöntemler FRP için geçerli değildir. FRP tasarlamak için nispeten daha karmaşık prosedürler kullanılır,
Bir FRP malzemesindeki elyaf ana yük taşıma bileşeni olduğundan, elyaf türü, elyafın yönü ve kumaşın kalınlığı (elyaf miktarı) gerilme mukavemetini ve sertliğini belirler.
Mekanik Özellikler tablosunun karşılaştırılması
FRP kompozitleri, kullanılan elyaf tipine bağlı olarak mukavemet bakımından değişir. Cam, yumuşak çelik akma dayanımına neredeyse eşit bir gerilme mukavemeti sağlarken, karbon kompozitler, yumuşak çeliğin akma mukavemetinin iki ila beş katı arasında değişen bir gerilme mukavemeti sağlar. Her iki FRP kompoziti de çelikten daha düşük gerilme sertliğine sahipken, karbon kompozit sertliği cam kompozitlerin sertliğinin iki ila beş katıdır. FRP kompozitleri çeliğin yaklaşık beşte biri ağırlığındadır.FRP güçlendirme sistemlerinin gerilme özellikleri, FRP sistem üreticisinden elde edilebilir. Gerilme özellikleri ASTM D7565'te tarif edilen test yöntemi kullanılarak da belirlenebilir.
Malzeme dayanıklılığını hesaba katmak için, mevcut tasarım kılavuzlarının çoğu, tasarımda kullanılabilen FRP'nin gerilme mukavemeti için çevresel azaltma faktörlerini tanımlar. Bu faktörler FRP tipine ve güçlendirilecek elemanın maruz kalma koşullarına bağlıdır. CFRP için, iç maruziyet koşulları için tipik çevresel azaltma faktörü 0,95 iken, dış ve agresif maruz kalma koşulları için azaltma faktörü tipik olarak 0,85'tir.

Resim 5
CFRP'nin endüstriyel bir silo üzerine montajı.FRP UygulamasıFRP sistemleri, beton yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için çok pratik bir araç sağlar ve aşağıdakiler için uygundur:
 • Eğilme güçlendirme,
 • Kesme kuvvetlendirme ve
 • Sütun hapsi ve süneklik gelişimi.
FRP sistemleri, beton yapıların sismik iyileştirilmesi için de başarıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalar arasında, serbest kiriş-kolon birleşim yerlerinde kayma başarısızlığı, kiriş ve / veya kolonlarda kayma başarısızlığı ve vatka ekleme hatası gibi kırılgan başarısızlık mekanizmalarının hafifletilmesi bulunmaktadır. FRP sistemleri aynı zamanda uzunlamasına çelik çubukların burkulmasına karşı koymak için sütunları sınırlandırmaktadır. Bu CTP planları, beton yapının küresel yer değiştirme ve enerji yayma kapasitelerini arttırır ve genel davranışını geliştirir.
Korozyona karşı direnç nedeniyle, FRP kompozitler neredeyse tüm ortam türlerinin iç ve dış yapı elemanlarında kullanılabilir.
Resim 6Park garaj kirişlerinde CFRP takviyesi.Kodlar ve standartlarDünya çapında yayınlanmış, beton yapılar için harici olarak bağlanmış FRP donatı sistemlerinin tasarımını ele alan çeşitli kılavuzlar ve kodlar vardır. ABD'de, ACI Komitesi 440, ACI 440.2R, Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi için Harici Olarak Bağlı FRP Sistemlerinin Tasarımı ve İnşası için Kılavuz yayınladı . Ancak, bu belge bir kod olarak kabul edilmez ve Uluslararası Bina Kodu (IBC) ve Uluslararası Mevcut Bina Kodu (IEBC) dahil olmak üzere herhangi bir kod belgesinde referans gösterilmez .
Onarım kodunun gerekliliğini anlayan Amerikan Beton Enstitüsü (ACI), 2013 yılında , mevcut binaların onarımı için geliştirilen ilk performansa dayalı standart olan Beton Yapıların Değerlendirilmesi, Onarımı ve Rehabilitasyonu için Kod Gereksinimleri (ACI 562) yayınladı. beton binalar. Bu standart, kabul edildiğinde IEBC ile veya mevcut bir bina kodunu kabul etmeyen yargı bölgeleri için bağımsız bir belge olarak çalışır.
ACI 562'deki hükümler tasarım profesyonelleri için yeni değildir ve geleneksel beton yapı tasarımı ile aynı gereklilikleri içerir. ACI 562, tasarım profesyonellerini onarım işlemi sırasında ve onarım tamamlandıktan sonra her zaman yapının davranışını dikkate almaya yönlendirir. ACI 562, beton onarımı ve güçlendirilmesi için FRP malzemelerinin kullanılmasına izin verir ve tasarım ve detaylandırma gereksinimleri için ACI 440 standartlarını ifade eder.
FRP Güçlendirme Sınırları
Minimum Mevcut Güç Sınırı
ACI 440.2R'ye göre, yapısal elemanın FRP güçlendirmesine hak kazanabilmesi için mevcut yapısal elemanın belirli bir minimum mukavemeti koruması gerekir. Bu gereklilik, FRP takviyesi olmadan yapısal elemanın nihai kapasitesinin, tipik durumlarda beklenen servis yüklerine karşılık gelen bir tasarım kuvvetinden daha büyük olmasını garanti etmeyi amaçlamaktadır.
ACI 440.2R'deki minimum güç gereksinimi:
Denklem 1: Yunan alfabesinin yirmibirinci harfiRn = 1.1DL + 0.75LLYunan alfabesinin yirmibirinci harfiRn = FRP'siz mevcut üyenin tasarım gücüDL = yeni tasarım ölü yükLL = yeni tasarım hareketli yük
Bu sınır, harici olarak bağlanmış FRP takviyesinin ikincil takviye olarak düşünülmesi ve mevcut iç çelik takviyesini desteklemek için kullanılması gerektiğini öngörmektedir. FRP takviyesinden ödün verilirse, yapı mevcut servis yüklerini çökmeden taşımak için yeterli kapasiteyi muhafaza etmelidir.
FRP kompozitler yapının hizmet ömrü boyunca dayanacak şekilde tasarlandığından, FRP'nin kazara hasar gördüğü yerlerde gelecekteki olası yenileme ve değişikliklerin etkisi dikkate alınmalıdır. Bu tür bir hasar hemen gözlenmeyebilir ve yapı veya yapısal bileşen, hasar tespit edilinceye ve etkilenen alanlar onarılıncaya kadar hizmette kalabilir. Denklem 1 bu durumlara yöneliktir.
Denklem 1 limiti, FRP arızası veya hasarı nedeniyle çökme olasılığını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Tasarım canlı yükünün uzun bir süre (depolama alanları gibi) mevcut olma olasılığı yüksekse, 0,75 yerine 1,0 canlı yük faktörü kullanılmalıdır.
Bu sınır yangın derecesi gerekliliklerinden bağımsızdır. FRP sistemine yangın koruması uygulansa bile yerine getirilmelidir. Sınır, kesme, eğilme ve eksenel güçlendirme gibi her türlü mukavemet artışı için geçerlidir, ancak aşırı yükleme olayları (sismik olaylar, patlama yükleme veya ASCE 7 tarafından aşırı olaylar olarak sınıflandırılan diğer yükler) için geçerli değildir.
Ölü yük / hareketli yük oranına bağlı olarak, Denklem 1'i karşılayan FRP kullanılarak yapılan mukavemet artışı tipik olarak mukavemette% 40'a varan artışa neden olur. Güç artışı% 40'tan yüksekse, diğer geleneksel güçlendirme seçenekleri dikkate alınmalıdır.
Beton Dayanım Sınırı
Mevcut beton zemin mukavemeti, bükülme veya kayma mukavemeti gibi bağ kritik uygulamalar için önemli bir parametredir. FRP'nin bağlanma hattındaki tasarım gerilmelerini geliştirmesi ve aktarması için, beton substrat bu gerilmeleri aktarmak için yeterli mukavemete sahip olmalıdır. Ve betonun ACI 440.2R tarafından belirtilen minimum 200 psi (1,4 MPa) bağlanma mukavemetini sağlayabilmesi için, beton f ' c'nin basınç mukavemeti 2500 psi'den (17 MPa) fazla olmalıdır. Bu sınır, sadece FRP sistemi ile beton arasındaki teması esas alan FRP kolon hapsi gibi temas açısından kritik uygulamalar için geçerli değildir.
Yangın Dayanımı ve Korunması
Karbon fiberler yüksek sıcaklıklara dayanabilirken, yapışkan sistemler çok daha düşük bir eşik sıcaklığına sahiptir. FRP'nin yangına dayanıklılığı bir seçenektir, ancak özel yangına dayanıklı malzeme için yüksek maliyetler her zaman haklı değildir.
Güçlendirilmiş yapıların yangın derecesi FRP olmadan değerlendirilmelidir. FRP arızalanırsa düşük mukavemetin yeterli olup olmadığı konusunda bir tespit yapılmalıdır. Eğer öyleyse, FRP'yi yanmaz hale getirmeye gerek yoktur. Değilse, yanmaz malzemeler maliyet verimliliği ve tatmin edici yangın derecelerini karşılama yeteneği açısından değerlendirilmelidir.
Kurulum
FRP sistemlerinin kurulum prosedürleri sistem üreticileri tarafından geliştirilmiştir ve biraz farklı olabilir. Kurulum sırasında betonun sıcaklık ve yüzey nemi, FRP sistemlerinin kurulum prosedürünü ve performansını etkileyen ana parametrelerdir.
FRP sistemi ile mevcut beton arasında bir bağ oluşturmak için yüzey hazırlığı kritiktir. İç takviyenin mevcut herhangi bir bozulması ve korozyonu da FRP sisteminin kurulumundan önce çözülmelidir. Güçlendirme sadece tüm korozyon problemleri uygun prosedürler izlenerek belirlendikten ve çözüldükten sonra uygulanabilir. Bunun yapılmaması kirleticilerin kilitlenmesine yol açabilir, bu da daha fazla bozulmaya ve beton substratın delaminasyonu nedeniyle FRP sisteminin arızalanmasına neden olabilir.
Uluslararası Beton Onarım Enstitüsü, onarım malzemelerinin seçimi, yüzey hazırlığı ve montajı için çeşitli yönergeler sunmaktadır. Kurulduktan sonra, FRP sisteminin kürlenmesi, kurulumdan sonraki süreye ve kürleme sırasında sıcaklığa bağlıdır. Benzer şekilde, aşırı sıcaklıklar veya dalgalanmalar FRP sertleşme süresini geciktirebilir veya hızlandırabilir. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, sistem o kadar hızlı iyileşir - bir ila üç gün arasında herhangi bir yerde. Özel durumlara uyum sağlamak için genellikle sistem üreticisi aracılığıyla çeşitli derecelerde reçine mevcuttur.
Sonuç
FRP sistemleri binaları, köprüleri, siloları, tankları, tünelleri ve yeraltı borularını güçlendirmek için başarıyla kullanılmıştır. FRP malzemelerinin daha yüksek maliyeti, işçilik, ekipman kullanımı ve kurulum sırasındaki duruş sürelerinin azalmasıyla dengelenir ve bu da geleneksel güçlendirme tekniklerinden daha uygun maliyetli olmasını sağlar.
FRP ile güçlendirme karmaşık süreçleri içerebilirken, bu sistem geleneksel güçlendirme yöntemlerine kıyasla bir dizi avantaj sunar. FRP'nin özelliklerini ve sınırlamalarını anlamak, doğru tasarım çözümünü geliştirmek ve doğru uygulama için kullanmak için önemli bir adımdır.

İletişim


 • Yeşilova Mahallesi lowland business rezidans 06796 Etimesgut/Ankara Türkiye
 • Elazığ şb : Sürsürü, Seyehat Sokak no:9/c Elâzığ Merkez/Elazığ, Türkiye

BU SİTE İLE KURULMUŞTUR